Viac o KECY

anglicko-konverzačný tábor pre stredoškolákov

Ako sa s nami môžeš spojiť?

Kontakt

Kontakt na vedúceho campu:

Telefónne číslo: +421 902 10 70 70
E-mail: kecyza@gmail.com
Instagram: @kecy_za
Facebook: KECY ZA - English Camp
- Adrián Marušák

Máš ďalšie otázky alebo podnety?


Tvoj e-mail: